Bouffadou Tradition

Bouffadou 80cm en Pin, finition naturelle.

Bouffadou Tradition